menu
serce

Dla szkół

Scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych: klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat honorowego krwiodawstwa.

Serdecznie zapraszamy do współuczestniczenia w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem projektu edukacyjnego jest obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

W tym celu zostały opracowane materiały promocyjne, m.in.: scenariusze lekcji, quizy dla uczniów, film edukacyjny, ulotki edukacyjne, które ułatwią przekazanie odpowiedniej wiedzy uczniom. Opracowane materiały dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów w poszczególnych typach szkół:

  • klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej,
  • gimnazjalnych,
  • ponadgimnazjalnych.

Aktualna podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów takich jak: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podczas godzin wychowawczych.

Życzymy owocnej pracy i zachęcamy do zgłaszania uwag oraz do dzielenia się własnymi pomysłami w zakresie realizacji tematu upowszechniania honorowego krwiodawstwa.

Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Pliki do pobrania: