menu
serce

Dla szkół

Serdecznie zapraszamy do współuczestniczenia w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem projektu edukacyjnego jest promowanie honorowego krwiodawstwa, obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

W ramach pakietu informacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zostały opracowane materiały promocyjne, m.in.: prezentacje multimedialne do wykorzystania przez nauczycieli podczas prowadzenia lekcji, komiksy, gry edukacyjne, książeczki z zagadkami dla najmłodszych, a także plakaty, ulotki, broszury i infografiki edukacyjne.

Opracowane materiały dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów:

  • klas 1-3 szkoły podstawowej
  • klas 4-8 szkoły podstawowej
  • klas szkół ponadpodstawowych.

Aktualna podstawa programowa umożliwia przekazywanie wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa podczas lekcji biologii, etyki oraz w czasie godzin wychowawczych.

Życzymy owocnej pracy i zachęcamy do dzielenia się własnymi pomysłami w zakresie realizacji tematu upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa.

Pamiętajmy i uczmy młodsze pokolenia, że „Łączy nas krew, która ratuje życie” i że „Tętni w nas dobro”.


BADANIE ANKIETOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć odpowiednie działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

  • Szkoła podstawowa klasy 1-3

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

  • Szkoła podstawowa klasy 4-8

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

  • Szkoła ponadpodstawowa

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.


Pliki do pobrania:

dla klas 1-3 szkoły podstawowej:

dla klas 4-8 szkoły podstawowej:

dla klas szkoły ponadpodstawowej:

materiały dodatkowe:


Podziękowania dla szkół, nauczycieli i uczniów

Szkoły oraz nauczyciele przeprowadzający lekcje na temat potrzeby honorowego oddawania krwi są bezcennymi ambasadorami słusznej sprawy. Dziękujemy za krzewienie wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa. Pomagajmy, bo tętni w nas dobro.