menu
serce

Ankieta dla Krwiodawców na temat świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa

Szanowni Państwo!

Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia i życia innych osób.

Badanie ankietowe zostało zakończone.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo w badaniu ankietowym.