menu
serce

Dla podmiotów leczniczych i laboratoriów

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do podmiotów leczniczych i laboratoriów diagnostycznych została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

  • plakat,
  • ulotka dla pacjenta,
  • ulotka dla pracowników podmiotów leczniczych,
  • naklejka „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwani są poza kolejnością”,
  • stojaki na ulotki.

BADANIE ANKIETOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć odpowiednie działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.


Do pobrania: