menu
serce

Dla podmiotów leczniczych

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do podmiotów leczniczych, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

  • plakat,
  • broszura dla pacjenta,
  • broszura dla lekarza,
  • naklejka na drzwi „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwani są poza kolejnością”,
  • certyfikat udziału w kampanii „Twoja krew, moje życie”,
  • gadżety przypominające o akcji:
  • bloczek z karteczkami,
  • długopis na sprężynie.

Zainteresowane placówki serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia przekazania potrzebnych materiałów.

Broszura dla lekarza

Broszura dla pacjenta

Tabliczka

Plakat