menu
serce

Okoliczności wpływające na honorowe krwiodawstwo

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do ogółu społeczeństwa w zakresie okoliczności, które mają wpływ na honorowe krwiodawstwo została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie okoliczności, które mają wpływ na honorowe krwiodawstwo oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne: