menu
serce

Dla pracodawców

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do pracodawców i przedsiębiorców została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi. Akcje honorowego oddawania krwi organizowane w miejscach pracy pozwalają nie tylko nieść pomoc potrzebującym ale także umacniać pozytywny wizerunek firm i budować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i ich otoczeniem.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:


BADANIE ANKIETOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć odpowiednie działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.


    Zorganizuj Akcję Pobierania Krwi w Twoim miejscu pracy!

    /

    Materiały do wydrukowania można pobrać ze strony www.

    Organizacja Akcji Pobierania Krwi nie wiąże się z żadnymi kosztami.

    * Termin zostanie ostatecznie uzgodniony z Centrum Krwiodawstwa.