menu
serce

Akty prawne

Zapewnienie samowystarczalności w zakresie krwi i jej składników to jedno z najważniejszych zadań systemu ochrony zdrowia i obowiązek państwa. Gospodarowanie krwią i jej składnikami podlega regulacjom prawnym zapisanym w:

  • programie polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” – do pobrania tutaj
  • aktualizacji ww. programu z 27.09.2022 r. – do pobrania tutaj
  • aktualizacji ww. programu z 29.10.2021 r. – do pobrania tutaj
  • aktualizacji ww. programu z 29.06.2021 r. – do pobrania tutaj

Więcej dokumentów dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa znajdziesz tutaj: