menu
serce

Dla studentów

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do studentów została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, promowanie bezinteresownego dzielenia się krwią i jej składnikami oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:


BADANIE ANKIETOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć odpowiednie działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety >

Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.


Galeria

grafika do zamieszczenia na stronie www