menu
serce

Dla studentów

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do studentów została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, promowanie bezinteresownego dzielenia się krwią i jej składnikami oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

Galeria

grafika do zamieszczenia na stronie www