menu
serce

Multimedia

Spoty reklamowe – telewizja

Kampania „Uwaga, Pilnie potrzebna jest krew”

Kampania „Uwaga, Pilnie potrzebna jest krew”

Spoty reklamowe – radio

Kampania „Uwaga, Pilnie potrzebna jest krew”

Kampania „Uwaga, Pilnie potrzebna jest krew”