menu
serce

Ogólnopolski konkurs edukacyjny pt. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pt. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”.

Zapraszamy wszystkie rodziny Krwiodawców do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, którego ideą jest promowanie oddawania krwi i niesienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

W dniu 19 sierpnia 2023 r. wystartował ogólnopolski Konkurs edukacyjny  pt. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do nakręcenia rodzinnego filmu wideo promującego honorowe krwiodawstwo.

Rodzina kształtuje naszą osobowość i charakter, więc wspólnie możemy zaszczepić w sobie ważny cel budowania pozytywnych wzorców wśród rodzin, tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków.

Zachęcamy wszystkie rodziny spokrewnione ze sobą do wzięcia udziału w konkursie. 

Nadsyłanie prac do 31 sierpnia 2023 r.

Celem konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.) na temat ofiarowania własnej krwi, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Zadanie konkursu:

Zadanie konkursu polega na rodzinnym przygotowaniu edukacyjnego nagrania wideo, tj. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnukowie, etc. prezentującego  jeden z poniższych tematów:

 1. Dlaczego warto zostać Honorowym Dawcą Krwi? (np. poczucie satysfakcji, radość z pomocy niesionej potrzebującym, ratowanie zdrowia i życia).
 2. Komu pomagają Honorowi Dawcy Krwi?
 3. Jak powinien wyglądać dzień z życia Krwiodawcy? (codzienne rytuały – zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, itd.).
 4. Dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna?
 5. Jakie są najczęstsze mity nt. krwiodawstwa? (np. posiadanie tatuaży dyskwalifikuje mnie dożywotnio z możliwości oddawania krwi).


Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

I etap – regionalny, w którym wyłonione zostaną 42 zgłoszenia (dwa z regionu każdego z 21 RCKiK) do udziału w II etapie – ogólnopolskim.

II etap – ogólnopolski, w którym spośród wyłonionych w etapie regionalnym zgłoszeń zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace oraz 3 wyróżnienia.

Finał konkursu pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców” odbędzie się w formie uroczystej Gali w dniu 12 października 2023 r. w Warszawie.

Nagrody w konkursie:

 • Nagrodą główną za zajęcia I miejsca jest tytuł Laureata Konkursu „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Warszawy, emisja opracowanego utworu na kanałach publicznej służby krwi, zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.
 • Nagrodą za zajęcia II miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Krakowa oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.
 • Nagrodą za zajęcia III miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny
  do Gdańska oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.
 • Nagrodami za wyróżnienia jest zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.


Ogólne zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Konkurs jest podzielony na dwa etapy – regionalny (wyłonienie uczestników do II etapu) oraz ogólnopolski (uroczysta Gala podsumowująca konkurs z wyłonieniem laureatów).
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego, w którego skład wchodzą członkowie jednej rodziny, w tym min. 1 osoba pełnoletnia, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia konkursu do upływu terminu zgłoszenia.

Więcej szczegółów na temat konkursu już wkrótce na www.twojakrew.pl oraz na stronach internetowych RCKiK.

Regulamin:

Materiały do pobrania: