menu
serce

Rodzaje donacji/metody pobierania krwi

Dawca może oddać krew pełną lub tylko jeden ze składników krwi.

  • Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tymże przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

    Jednorazowo można pobrać ok. 450 ml krwi pełnej, co odpowiada 1 jednostce krwi. Krew pełna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie składniki krwi: krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pełną pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego. Zabieg trwa ok.10 minut.

  • Składniki krwi oddaje się przy użyciu separatora. Podczas zabiegu aferezy urządzenie pobiera krew pełną, odfiltrowuje potrzebny składnik, a pozostałe składniki oddaje do organizmu dawcy. W czasie zabiegu używa się dwóch wkłuć – jednego do pobierania krwi, drugiego do oddawania składników pozostałych po odfiltrowaniu.

    Metodami aferezy najczęściej pozyskuje się płytki krwi (trombafereza) oraz osocze (plazmafereza). W niektórych RCKiK można również w ten sposób oddać krwinki czerwone (erytroafereza) lub krwinki białe (leukafereza).
    W zależności od rodzaju aferezy, czas zabiegu może trwać od 30 do 90 minut. Ilość pobieranych składników może być zależna od wagi dawcy.

    Przerwy pomiędzy pobraniami wynikają z dopuszczalnych odstępów między donacjami.