menu
serce

Program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”

Krew jest bezcennym lekiem, którego pomimo wieloletnich starań podejmowanych na całym świecie, dotychczas nie udaje się wyprodukować metodami laboratoryjnymi. Nadal jedynym sposobem na pozyskanie krwi, jako cennego zasobu, jest jej oddawanie przez zdrowych i wrażliwych ludzi.

Edycja programu na lata 2021-2026 stanowi w dużej mierze kontynuację celów z lat poprzednich. Realizacja programu ma zatem charakter długofalowych działań obejmujących kompleksowe rozwiązania zmierzające do uzyskania i utrzymania przez Rzeczpospolitą Polską samowystarczalności w przedmiotowym zakresie.

Cel główny:

Zapewnienie samowystarczalności (rozumianej jako dostępność) RP w krew i jej składniki.

Cele szczegółowe:

 1. Utrzymanie stałej liczby świadomych dawców krwi i jej składników.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa.
 3. Zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania wśród krwiodawców.
 4. Zwiększenie dostępności do odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych pobierania krwi i jej składników.
 5. Zwiększenie dostępności do dawców o ujemnych fenotypach w klinicznie istotnych antygenach czerwonokrwinkowych, w tym o rzadkich grupach krwi oraz o oznaczonych antygenach HLA klasy I locus A i B oraz antygenach płytkowych HPA:
  1. Zwiększenie dostępności do dawców o ujemnych fenotypach w zakresie antygenów rozszerzonego fenotypu krwinki czerwonej.
  2. Zwiększenie dostępności do dawców o rzadkich grupach krwi oraz o oznaczonych antygenach HLA klasy I locus A i B oraz antygenach płytkowych HPA.

Grupy docelowe:

 1. Zdrowe osoby w przedziale wiekowym od 18. do 65. roku życia oraz osoby, które z przyczyn niezależnych, zdrowotnych nie mogą oddawać krwi, ale mogą dołączyć do promowania honorowego krwiodawstwa, a także firmy i instytucje działające w otoczeniu Dawców.
 2. Wielokrotni, aktywni dawcy krwi głównie grupy O RhD- i O RhD+.

Ewaluacja:

Ewaluacja opiera się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu polityki zdrowotnej i stanu po jego zakończeniu. Ewaluacja zostanie oparta o analizę mierników efektywności, określonych w pkt II.3 programu polityki zdrowotnej.

Do pobrania:

 • aktualizacja programu z 26.09.2023 r. – do pobrania tutaj
 • aktualizacja programu z 26.09.2023 r. – do pobrania tutaj
 • aktualizacja programu z 07.06.2023 r. – do pobrania tutaj
 • aktualizacja programu z 02.06.2023 r. – do pobrania tutaj
 • aktualizacja programu z 27.09.2022 r. – do pobrania tutaj
 • aktualizacja programu z 29.10.2021 r. – do pobrania tutaj