menu
serce

Stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce są na wysokim poziomie

Krwiodawcy, 

na chwilę obecną dzięki Waszej ofiarności stany magazynowe krwi i jej składników są na wysokim poziomie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywność w zakresie honorowego oddawania krwi. 

Życie ludzkie jest wartością bezcenną dlatego szczególnie ważna jest ścisła współpraca z publiczną służbą krwi w celu dostosowywania oddawania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania.

Przypominamy, że wszelkie komunikaty dotyczące zapotrzebowania na krew i jej składniki są publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Prosimy o bieżące sprawdzanie stron internetowych CKiK i dostosowywanie oddawania krwi do aktualnego zapotrzebowania. 

Dziękujemy, że jesteście z nami!