menu
serce

Dyskusja na temat posiłku regeneracyjnego dla Krwiodawców

Z inicjatywy Narodowego Centrum Krwi w dniu 23 marca 2023 r. odbyła się dyskusja merytoryczna na temat posiłku regeneracyjnego wydawanego Honorowym Dawcom Krwi zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2021 r. poz. 1749, ze zm.).

W dyskusji wzięli udział: ekspert w zakresie żywienia oraz przedstawiciele różnych grup działających w obszarze honorowego krwiodawstwa, tj.:

  1. dr hab. Regina Wierzejska, prof. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
  2. Honorowi Dawcy Krwi,
  3. Polski Czerwony Krzyż,
  4. Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi,
  5. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W wyniku dyskusji zostały wpracowane wytyczne, które zostaną wprowadzone do planowanego ogólnopolskiego postępowania przetargowego na zakup czekolad dedykowanych Honorowym Dawcom Krwi.