menu
serce

Relacja z uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Terenowego Oddziału w Garwolinie

W dniu 17 października 2022 r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Terenowego Oddziału w Garwolinie.

W uroczystości, która jest wielkim świętem dla lokalnej społeczności, władz samorządowych, mieszkańców oraz wszystkich osób, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa, udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Waldemar Kraska, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Zdrowia – Pani Blanka Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi – Pan Sebastian Twaróg, przedstawiciele władz samorządowych oraz społeczności Honorowych Dawców Krwi a także przyjaciele honorowego krwiodawstwa.

Oddawanie krwi w budynku nowoczesnym, z wysokospecjalistycznym sprzętem, doskonałą obsługą oraz zapewnienie środowisku Dawców krwi miejsca spotkań wewnątrz Terenowego Oddziału z pewnością przyczynią się do zwiększenia liczby Honorowych Dawców Krwi.