menu
serce

Promuj ideę honorowego krwiodawstwa

Podstawową zasadą honorowego krwiodawstwa jest możliwość oddawania krwi wyłącznie przez osoby w pełni zdrowe.

Istnieją przeciwskazania, które czasowo lub trwale dyskwalifikują Dawcę z możliwości jej oddania.

Nie jest to jednak jedyny sposób, by wesprzeć honorowe krwiodawstwo!

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz dzielenie się wiedzą w tym zakresie, przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej oraz znacznego powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi.

W myśl zasady, że dobrem należy się dzielić i je mnożyć, już dziś poinformuj znajomych o wartości życiodajnego płynu, który płynie w naszych żyłach!