menu
serce

Relacja z obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy w RCKiK w Białymstoku

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Krwiodawcy.

Podczas ceremonii odznaczenia z rąk Pana Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia odebrali Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, bądź odpowiadającej tej objętości ilość jej składników. Dodatkowo Pani Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi oraz Pan Piotr Marek Radziwon, Dyrektor RCKiK w Białymstoku wręczyli dyplomy uznania za aktywny wkład i zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa.

Minister Waldemar Kraska złożył życzenia wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy ofiarowują własną krew by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią, bądź jej składnikami i zaapelował o zgłaszanie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce w celu podzielenia się najcenniejszym darem, którego nie można kupić ani wyprodukować.

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy we wszystkich Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce odbywały się wydarzenia mające na celu uhonorowanie najwspanialszych ludzi niosących bezinteresowną pomoc – Krwiodawców.

Niech „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”.