menu
serce

Ozdrowieńcy – kim są?

Ozdrowieniec to osoba, która miała potwierdzony dodatni wynik badania na COVID-19, została uznana za osobę wyleczoną – a więc zdrową – i uzyskała dwa ujemne wyniki badania na COVID-19, przy czym od uzyskania drugiego wyniku minęło co najmniej dwa tygodnie. Osocze od osób, które przebyły zakażenie, nie jest lekiem przeciwwirusowym, ale zawiera przeciwciała wytworzone przez ich układ odpornościowy w odpowiedzi na zakażenie i jest bezcenne dla walczących z zakażeniem. Przetoczenie takiego osocza z przeciwciałami pacjentom leczonym w oddziałach szpitalnych może zwiększyć ich szanse na pokonanie zakażenia i przyspieszyć wytwarzanie własnych przeciwciał.

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
  • przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
  • uzyskały dwa ujemne wyniki badania na koronawirusa, a od wykonania ostatniego badania minęło minimum 14 dni,
  • są w wieku 18-60 lat,
  • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

 

W przypadku kobiet, które były w ciąży albo osób, które w przeszłości miały przetaczaną krew lub jej składniki, będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań w Centrum.

Gdzie można oddać osocze?

Osocze od ozdrowieńców COVID-19 pobierane jest w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi potencjalnych dawców krwi i jej składników). Termin pobrania jest ustalany wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z lekarzem centrum.

Czy stawiane są dodatkowe wymagania dla osocza pobranego od ozdrowieńców?

Zanim osocze zostanie przetoczone zakażonemu, choremu pacjentowi będzie ono przygotowane i zbadane (zgodnie z obowiązującymi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie wytycznymi opracowanymi dla każdego składnika krwi) oraz wykonane będą dodatkowe badania w celu oznaczenia miana przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi. Przed wydaniem każdego osocza do przetoczenia jest ono poddawane procesowi inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych.