menu
serce

Osocze to płynny składnik krwi

Osocze to płynny składnik krwi, w którym zawieszone są składniki komórkowe krwi oraz białka i związki organiczne i nieorganiczne. Osocze pełni w organizmie wiele istotnych funkcji. Przede wszystkim zapewnia transport cząsteczek niezbędnych do prawidłowej pracy wszystkich komórek – białek, elektrolitów oraz substancji odżywczych, a dzięki fagocytom i przeciwciałom w nim zawartych osocze pełni funkcje obronne przeciwko obcym antygenom. Osocze transportuje również produkty przemiany materii powstałe w wyniku procesów zachodzących w komórkach.

Osocze odpowiada także za procesy krzepnięcia. Dzięki zawartym w nim czynnikom krzepnięcia, osocze jest cennym lekiem oraz składnikiem, z którego wytwarzane są koncentraty czynników krzepnięcia podawane pacjentom z wrodzonymi skazami krwotocznymi m.in. z hemofilią A i B (u których występuje brak lub niedobór odpowiednio czynnika VIII lub czynnika IX), z obszernymi oparzeniami ciała (u których występują zaburzenia krzepnięcia krwi), podczas operacji do powstrzymania silnych krwotoków, a także w przypadkach nowotworów i chorób wątroby (w przebiegu których zaburzony jest proces krzepnięcia).