menu
serce

Relacja z uroczystości XXXV-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Janusza Korczaka

W dniu 3 września 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji XXXV-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Janusza Korczaka.

Wydarzenie było szczególnym dniem dla wielu wspaniałych osób, które utworzyły struktury Klubu i każdego dnia pracują, by nieść pomoc pacjentom, dla których krew i jej składniki są bezcennym lekiem ratującym zdrowie i życie.

W uroczystości udział wziął Pan Sebastian Twaróg – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi, który wręczył dyplomy uznania Krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi i jej składników oraz aktywnie działają na rzecz upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie – bo tętni w nas dobro.

Źródło: Klub HDK PCK im. Janusza Korczaka

Relacja z uroczystości XXXV-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Janusza Korczaka