menu
serce

RCKiK Warszawa – mobilny punkt pobierania krwi dla mieszkańców ziemi siedleckiej

W dniu 31 lipca 2023 r. w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste przekazanie mobilnego punktu do pobierania krwi, który będzie służył mieszkańcom ziemi siedleckiej. Autobus do pobierania krwi został zakupiony w ramach projektu REACT pod nazwą „Wsparcie publicznej służby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury”. Dodatkowo, podczas wyjątkowego wydarzenia Krwiodawcy z regionu Sokołowa Podlaskiego i Siedlec zostali uhonorowani przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Waldemara Kraskę, odznaką „Honorowy Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Autobus do pobierania krwi pozwala na zrealizowanie pełnego procesu pobierania krwi, tj.: rejestracja dawców, badanie lekarskie, pobieranie próbki krwi, kwalifikacja dawców i pobieranie krwi. Wyposażenie autobusu zapewnia odpowiednie warunki pracy personelu oraz pełne zabezpieczenie dawcy. Ponadto, co bardzo ważne, ruchomy punkt pobierania krwi pozwala dotrzeć do miejscowości, które są znaczenie oddalone od siedziby głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

System wyjazdowych akcji krwiodawstwa uwzględnia światowe tendencje i jest jedną z najefektywniejszych form zwiększania liczby pobieranej krwi.

Honorowe krwiodawstwo łączy ludzi i tworzy wspólnotę, umacnia wiarę w ludzką solidarność dzięki czemu każdy może czuć się bezpiecznie. Ofiarność i zaangażowanie Honorowych Dawców Krwi z Sokołowa Podlaskiego, Łosic, Węgrowa, Siedlec oraz wielu innych miejscowości przyczyniła się do tego, że na cele honorowego krwiodawstwa został przekazany nowoczesny mobilny punkt pobierania krwi, by służył mieszkańcom w honorowym oddawaniu krwi.

Publiczna służba krwi zapewnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy traktują swoje codzienne zadania jako misję. Oddawanie krwi w mobilnym punkcie pobierania krwi, z wysokospecjalistycznym sprzętem, doskonałą, profesjonalną obsługą z pewnością przyczynią się do tego, że Krwiodawców będzie coraz więcej.