menu
serce

RCKiK w Szczecinie – relacja z uroczystości

W dniu 7 marca 2020 r. ponad 180 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego, w Technopark Pomerania w Szczecinie, otrzymało odznaczenie ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Galę zaszczycił Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, który wraz z Dyrektor RCKiK – Ewą Kłosińską, z upoważnienia Ministra Zdrowia, wręczali odznaczenia Krwiodawcom, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, a tym samym przyczynili się do uratowania zdrowia lub życia ludzkiego. Dyrektor Kłosińska, w imieniu wszystkich chorych i potrzebujących podziękowała Krwiodawcom za tak szlachetną i humanitarną postawę.

Uroczystości uświetnił występ choszczeńskiego duetu: ,,Na bok off”, który zaprezentował własny repertuar muzyczny.

Marcowa gala była również możliwością do uhonorowania działaczy promujących honorowe krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odznakę ,Promotor Honorowego Krwiodawstwa – RCKiK Szczecin” otrzymał Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, który wielokrotnie wspierał działalność ruchu honorowych krwiodawców i angażuje się w szerzenie tej szczytnej idei.

Źródło informacji RCKiK w Szczecinie.