menu
serce

Pomyślcie o bliskich. Podajcie dalej czerwoną nitkę życia.

Krwiodawcy! Zadbajcie o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych najbliższych.
Doskonałym pomysłem będzie oddanie krwi, która ratuje życie.
Odwiedzajcie regularnie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Podajcie dalej czerwoną nitkę życia.

Krwiodawcy! Zadbajcie o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych najbliższych. Doskonałym pomysłem będzie oddanie krwi, która ratuje życie. Odwiedzajcie regularnie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podajcie dalej czerwoną nitkę życia.