menu
serce

Dziękujemy za miniony 2021 rok!

Jesteśmy wdzięczni, że pomagacie potrzebującym, promujecie razem z nami ideę honorowego krwiodawstwa, a także bierzecie czynny udział w kampanii, zgłaszając się do organizowanych akcji.

Dzięki Wam wiemy, że w ludziach gotowych do bezinteresownej pomocy, jakimi są Honorowi Dawcy Krwi, drzemie olbrzymia siła!

Wierzymy, że w 2022 roku wspólnie pokażemy, jak wielkie zasoby tej siły jeszcze w nas są!