menu
serce

Betlejemskie Światło Pokoju dla Honorowych Dawców Krwi, Wolontariuszy i Organizacji działających na rzecz honorowego krwiodawstwa

W dniu 19 grudnia 2022 r. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Małgorzaty Lorek, Dyrektora Narodowego Centrum Krwi Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Minister Waldemar Kraska podziękował harcerzom za Betlejemskie Światło Pokoju i podkreślił, że krew jest bezcennym darem, którego nie da się niczym zastąpić. Dodał, że honorowe krwiodawstwo łączy ludzi i tworzy wspólnotę, umacnia wiarę w ludzką solidarność – to piękna i szlachetna misja dzielenia się dobrem. Tak, jak Betlejemskie Światło Pokoju, krew ofiarowana przez Honorowych Dawców Krwi niesie światło i nadzieję dla pacjentów, którzy wymagają leczenia krwią lub jej składnikami.

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 – „Światło dla ciebie” 

Po odebraniu Betlejemskiego Światła Pokoju przez publiczną służbę krwi Minister Waldemar Kraska, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek, Pracownicy Narodowego Centrum Krwi wspólnie z harcerzami zasiedli do wigilijnego stołu przy blasku Betlejemskiego Światła Pokoju.


Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Źródło informacji: https://swiatlo.zhp.pl/historia-bsp-w-polsce/