menu
serce

Krwiodawcy, potrzebna jest krew

Drodzy Krwiodawcy, stany magazynowe krwi i jej składników maleją – potrzebujemy Waszej pomocy.

Krew jest życiodajnym darem, tak bardzo potrzebnym do ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Zapraszamy do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce. Czekamy na Was.